Informace k návštěvám

V souladu s  Usnesením vlády č. 1264 a s ohledem na ohroženou  skupinu klientů domova je naším cílem  omezit možnost rizikových kontaktů.  Návštěvy jsou možné pouze za těchto podmínek: 

    • Návštěvy jsou povoleny od 9,00 hod. - 11,00 hod.
                                                      13,00 hod. - 17,00 hod.
    • Předložte na recepci tištěný doklad o negativním výsledku testu (PCR nebo POC), který nesmí být starší než 48 hodin nebo doklad o prodělaném onemocnění Covid-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy. Neakceptujeme SMS zprávu.
Recepční má právo ověřit totožnost předložením občanského průkazu.
    • Vstupujte pouze hlavním vchodem, v hale si vydezinfikujte ruce.
    • Musíte mít po celou dobu návštěvy chráněné dýchací cesty respirátorem FFP nebo KN95 bez ventilu
    • Nechte  si  změřit bezdotykově teplotu. Při teplotě nad 37,5 °C nebo jiných pozitivních příznacích nemoci není návštěva umožněna.
    • Podepište prohlášení o seznámení s doporučením pro návštěvy a dotazník o bezinfekčnosti. 
    • Navštěvujte své blízké  maximálně dvě osoby.
    • Zkraťte návštěvu na maximálně 30 minut
.
  • Na více lůžkových pokojích dodržujte dostatečnou vzdálenost od dalších osob, pro vytvoření překážky využijte roletu 
    • Dezinfikujte místa, kterých jste se dotýkali rukama. Na chodbách jsou dostupné dezinfekční prostředky. 

Pokud neprokážete bezinfekčnost negativním testem PCR nebo POC nebo dokladem o prodělání onemocnění Covid-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy, je možná návštěva pouze prostřednictvím návštěvnického boxu po předchozí rezervaci na stránkách domova.

 Domov důchodců testování blízkých osob neprovádí.

 

Vážení,

od 23.11.2020 je v provozu návštěvnický box, který umožní setkání s Vašimi blízkými v pracovních dnech. Rezervace termínu návštěvy je možná pouze přes internetové stránky Domova 1 x za 14 dnů, na jednu návštěvu mohou přijít max. 2 osoby. Šedě nasvícený termín je již obsazen.

Po zarezervování termínu návštěvy vám na udaný e-mail vždy dorazí automatické potvrzení rezervace. Vyhrazujeme si však právo rezervovanou návštěvu ze závažných důvodů zrušit (váš blízký je např. pozitivní na koronavirus, je v karanténě, apod.). Informaci o zrušení bychom vám zaslali rovněž na e-mail.

V daný termín a čas se dostavíte do haly domova, kde Vám změříme teplotu a vydezinfikujeme ruce. Případný balíček ponecháte na recepci, pak přejdete k boxu.
Na návštěvu je vyhrazeno 15 minut. Box je nutné po každé návštěvě vydezinfikovat.
Věříme, že i návštěva prostřednictvím boxu Vás i klienty potěší.
Vedení domova.

 

Upozornění


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 998
zakazuje u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem návštěvy uživatelů

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1029
nařizuje všem osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení

Vážené blízké osoby klientů, abychom umožnili alespoň nějaký kontakt, zřizujeme od 15.10.2020 telefonické spojení na každé patro.

1. patro 775 405 802
2. patro 775 407 309
3. patro 775 403 895
4. patro 775 406 126

Žádáme Vás, volejte v pracovní dny v době od 8,00- 11,00, 12,30 – 15,00. Snažte se, aby hovor netrval déle než 5 minut, abychom stihli vyhovět vše.
Ujišťujeme Vás, že bedlivě sledujeme stav klientů a v případě zhoršení stavu bychom Vás informovali sami.

Pro Vaše blízké budeme přebírat balíčky, které musí být v omyvatelném obalu a podepsané. Balíčky předáváme mezi 13-14 hod.

Děkujeme za pochopení.Zájemcům nabízíme dva typy sociálních služeb:

Domov pro seniory (kapacita 100 klientů)
Domov se zvláštním režimem (kapacita 97 klientů)

Domov důchodců Bystřany sídlí v nově zrekonstruované čtyřpatrové budově nedaleko centra obce Bystřany. V dosahu je obecní úřad, pošta, restaurace a obchody se základním zbožím. Domov má kapacitu 197 klientů, kteří jsou ubytováni v jedno- až čtyř-lůžkových pokojích. Budova DD je bezbariérová a je obklopena zahradou s možností příjemného posezení.

Domov důchodců Bystřany je držitelem certifikátu značky kvality

 

V DD Bystřany se v péči o klienty uplatňuje:
1. Standard nutriční péče – postup, jak sledovat a zabezpečit klienty, kteří by mohli být ohroženi podvýživou
2. Relaxace a doprovázení – techniky péče o klienty, kteří v důsledku nemoci již nemohou opustit lůžko, a o klienty na sklonku života
3. Domov důchodců respektuje právo klientů na zachování sexuálního života (intimních potřeb), dle potřeb klienta a možností DD.