Informace k návštěvám

NÁVŠTĚVY NA POKOJÍCH

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a s ohledem na ohroženou  skupinu klientů domova je naším cílem  omezit možnost rizikových kontaktů.  Návštěvy jsou možné pouze za těchto podmínek:

    • Návštěvy jsou povoleny v čase
  9,00 hod. - 11,00 hod.
13,00 hod. - 17,00 hod.

     Předložte na recepci:
 

1)    doklad o negativním výsledku PCR testu, který nesmí být starší než 7 dní.

 

2)  nebo doklad či čestné prohlášení o negativním výsledku antigenního POC testu, který nesmí být starší než 72 hodin,

 

3)  nebo doklad o provedeném očkování proti Covid-19 (V případě dvoudávkové vakcíny od podání první dávky uplynulo nejméně 22 dní, ale max. 90 dní, pokud nebyla podána druhá dávka, nebo max. 9 měsíců, pokud druhá dávka podána byla.

 

V případě jednodávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců)

 

3)  nebo doklad o prodělaném onemocnění Covid-19 v době 180 dnů přede dnem návštěvy. Neakceptujeme SMS zprávu.


Recepční má právo ověřit totožnost předložením občanského průkazu návštěvníka.
    • Vstupujte pouze hlavním vchodem, v hale si vydezinfikujte ruce.
    • Musíte mít po celou dobu návštěvy chráněné dýchací cesty respirátorem FFP2 nebo KN95 bez ventilu
    • Nechte  si  změřit bezdotykově teplotu. Při teplotě nad 37,5 °C nebo jiných příznacích nemoci není návštěva umožněna.
    • Podepište prohlášení o seznámení s doporučením pro návštěvy a dotazník o bezinfekčnosti.
    • Na vícelůžkových pokojích dodržujte dostatečnou vzdálenost od dalších osob, pro vytvoření překážky využijte roletu

Pokud neprokážete bezinfekčnost negativním testem případně čestným prohlášením nebo dokladem o očkování nebo dokladem o prodělání onemocnění Covid-19 v době 180 dnů přede dnem návštěvy, je možná návštěva pouze prostřednictvím návštěvnického boxu po předchozí rezervaci na stránkách domova.

 Domov důchodců testování blízkých osob neprovádí.


NÁVŠTĚVNICKÝ BOX 


Od 23.11.2020 je v provozu návštěvnický box, který umožní setkání s Vašimi blízkými v pracovních dnech. Rezervace termínu návštěvy je možná pouze přes internetové stránky Domova 1 x za 14 dnů, na jednu návštěvu mohou přijít max. 2 osoby. Šedě nasvícený termín je již obsazen.Z provozních důvodů doporučujeme rezervaci 24 hodin předem. 

Po zarezervování termínu návštěvy vám na udaný e-mail vždy dorazí automatické potvrzení rezervace. Vyhrazujeme si však právo rezervovanou návštěvu ze závažných důvodů zrušit (váš blízký je např. pozitivní na koronavirus, je v karanténě, apod.). Informaci o zrušení bychom vám zaslali rovněž na e-mail. 

V daný termín a čas se dostavíte do haly domova, kde Vám změříme teplotu a vydezinfikujeme ruce. Případný balíček ponecháte na recepci, pak přejdete k boxu.
Na návštěvu je vyhrazeno 15 minut. Box je nutné po každé návštěvě vydezinfikovat.
Věříme, že i návštěva prostřednictvím boxu Vás i klienty potěší.
Vedení domova.


Zájemcům nabízíme dva typy sociálních služeb:

Domov pro seniory (kapacita 100 klientů)
Domov se zvláštním režimem (kapacita 97 klientů)

Domov důchodců Bystřany sídlí v nově zrekonstruované čtyřpatrové budově nedaleko centra obce Bystřany. V dosahu je obecní úřad, pošta, restaurace a obchody se základním zbožím. Domov má kapacitu 197 klientů, kteří jsou ubytováni v jedno- až čtyř-lůžkových pokojích. Budova DD je bezbariérová a je obklopena zahradou s možností příjemného posezení.

Domov důchodců Bystřany je držitelem certifikátu značky kvality
V DD Bystřany se v péči o klienty uplatňuje:
1. Standard nutriční péče – postup, jak sledovat a zabezpečit klienty, kteří by mohli být ohroženi podvýživou
2. Relaxace a doprovázení – techniky péče o klienty, kteří v důsledku nemoci již nemohou opustit lůžko, a o klienty na sklonku života
3. Domov důchodců respektuje právo klientů na zachování sexuálního života (intimních potřeb), dle potřeb klienta a možností DD.