Informace k návštěvám

Upozornění pro žadatelé o umístění. V době nouzového stavu posílejte žádosti o přijetí poštou.
Děkujeme za pochopení.

    Sčítacím komisařem pro Domovdůchodců Bystřany je Radka Rosová, sociální pracovnice,  která za klienty domova sčítání zajistí.
tel. 778004160

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou stanoveny podmínky, za kterých můžeme umožnit klientům DD Bystřany vycházku mimo areál zařízení. Vycházka (na délce nezáleží) může být umožněna pouze v případě, že klient bude po návratu umístěn do izolace až do doby, kdy bude mít dva negativní antigenní testy provedené v rozmezí 3-4 dnů. Klient také musí po dobu vycházky používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

U klientů, kteří jsou očkovaní proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, platí možnost vycházek mimo areál bez nutnosti následné izolace. I oni však musí po dobu vycházky používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Pokud si plánujete vzít svého blízkého, který není očkován proti covid-19, v následujících dnech na návštěvu domů, zvažte, zda je návštěva opravdu nutná. Zajištění péče a testování izolovaných klientů bude pro personál velmi časově náročné. Proto prosíme, využívejte co nejvíce možnost návštěv v DD (za stanovených podmínek, které najdete na internetových stránkách DD Bystřany), případně přineste svému blízkému balíček, který rádi předáme.

Děkujeme za pochopení.


NÁVŠTĚVY NA POKOJÍCH

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a s ohledem na ohroženou  skupinu klientů domova je naším cílem  omezit možnost rizikových kontaktů.  Návštěvy jsou možné pouze za těchto podmínek:

    • Návštěvy jsou povoleny od 5.12.2020 od
  9,00 hod. - 11,00 hod.
13,00 hod. - 17,00 hod.
    • Předložte na recepci tištěný doklad o negativním výsledku testu (PCR nebo POC), který nesmí být starší než 48 hodin, certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti Covid-19 (od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19)  nebo doklad o prodělaném onemocnění Covid-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy. Neakceptujeme SMS zprávu.

Recepční má právo ověřit totožnost předložením občanského průkazu.
    • Vstupujte pouze hlavním vchodem, v hale si vydezinfikujte ruce.
    • Musíte mít po celou dobu návštěvy chráněné dýchací cesty respirátorem FFP2 nebo KN95 bez ventilu
    • Nechte  si  změřit bezdotykově teplotu. Při teplotě nad 37,5 °C nebo jiných pozitivních příznacích nemoci není návštěva umožněna.
    • Podepište prohlášení o seznámení s doporučením pro návštěvy a dotazník o bezinfekčnosti. 
    • Navštěvujte své blízké  maximálně dvě osoby.
    • Zkraťte návštěvu na maximálně 30 minut
.
  • Na více lůžkových pokojích dodržujte dostatečnou vzdálenost od dalších osob, pro vytvoření překážky využijte roletu 
    • Dezinfikujte místa, kterých jste se dotýkali rukama. Na chodbách jsou dostupné dezinfekční prostředky. 

Pokud neprokážete bezinfekčnost negativním testem PCR nebo POC, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání onemocnění Covid-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy, je možná návštěva pouze prostřednictvím návštěvnického boxu po předchozí rezervaci na stránkách domova.

 Domov důchodců testování blízkých osob neprovádí.


NÁVŠTĚVNICKÝ BOX

Od 23.11.2020 je v provozu návštěvnický box, který umožní setkání s Vašimi blízkými v pracovních dnech. Rezervace termínu návštěvy je možná pouze přes internetové stránky Domova 1 x za 14 dnů, na jednu návštěvu mohou přijít max. 2 osoby. Šedě nasvícený termín je již obsazen.Z provozních důvodů doporučujeme rezervaci 24 hodin předem.

Po zarezervování termínu návštěvy vám na udaný e-mail vždy dorazí automatické potvrzení rezervace. Vyhrazujeme si však právo rezervovanou návštěvu ze závažných důvodů zrušit (váš blízký je např. pozitivní na koronavirus, je v karanténě, apod.). Informaci o zrušení bychom vám zaslali rovněž na e-mail.

V daný termín a čas se dostavíte do haly domova, kde Vám změříme teplotu a vydezinfikujeme ruce. Případný balíček ponecháte na recepci, pak přejdete k boxu.
Na návštěvu je vyhrazeno 15 minut. Box je nutné po každé návštěvě vydezinfikovat.
Věříme, že i návštěva prostřednictvím boxu Vás i klienty potěší.
Vedení domova.


 


Přinášíte balíček svému blízkému a na recepci zrovna nikdo není?
Vyčkejte prosím venku před dveřmi hlavního vchodu do příchodu recepční, která právě plní pracovní povinnosti mimo své pracoviště (odbavení záchranné služby, apod.). Děkujeme za trpělivost a pochopení.Ujišťujeme Vás, že bedlivě sledujeme stav klientů a v případě zhoršení stavu bychom Vás informovali sami.

Pro Vaše blízké budeme přebírat balíčky, které musí být v omyvatelném obalu a podepsané. Balíčky předáváme mezi 13-14 hod.

Děkujeme za pochopení.Zájemcům nabízíme dva typy sociálních služeb:

Domov pro seniory (kapacita 100 klientů)
Domov se zvláštním režimem (kapacita 97 klientů)

Domov důchodců Bystřany sídlí v nově zrekonstruované čtyřpatrové budově nedaleko centra obce Bystřany. V dosahu je obecní úřad, pošta, restaurace a obchody se základním zbožím. Domov má kapacitu 197 klientů, kteří jsou ubytováni v jedno- až čtyř-lůžkových pokojích. Budova DD je bezbariérová a je obklopena zahradou s možností příjemného posezení.

Domov důchodců Bystřany je držitelem certifikátu značky kvality

 

V DD Bystřany se v péči o klienty uplatňuje:
1. Standard nutriční péče – postup, jak sledovat a zabezpečit klienty, kteří by mohli být ohroženi podvýživou
2. Relaxace a doprovázení – techniky péče o klienty, kteří v důsledku nemoci již nemohou opustit lůžko, a o klienty na sklonku života
3. Domov důchodců respektuje právo klientů na zachování sexuálního života (intimních potřeb), dle potřeb klienta a možností DD.